Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân nhanh và chuẩn xác nhất năm 2021 | Muasalebang

Điện Thoại 0 lượt xem

Abantu abahola imali emiholweni noma eholweni kumele bakhokhe intela yemali engenayo yomuntu siqu (PIT) kuhulumeni. Ngakho-ke uyazi ukuthi ungayibala kanjani i-PIT? Esihlokweni esilandelayo, i-Dien May XANH izokuqondisa ukuthi ungayibala kanjani intela yemali engenayo yomuntu siqu ngokushesha nangokunembile ngo-2021. Hlala ubukele!

kuqalaIzinga lentela yomuntu siqu yakamuva yango-2021

Izigaba zentela kanye nezilinganiso

Isamba sentela esibalwa ngokwezinga ngalinye lemali engenayo ibizwa ngokuthi intela yeholo lomuntu siqu emholweni kanye nemali engenayo yomholo. Inani lentela elibalwe ezingeni ngalinye lemali engenayo = Imali engenayo ekhokhiswayo yaleso sigaba semali engenayo x izinga lentela elihambisanayo laleso sigaba semali engenayo.

Izigaba zentela namaleveli acaciswe kuthebula elingezansi:

Isigaba

Imali engenayo/inyanga

Intela

Bala inani lentela ekhokhwayo

Indlela 1

Indlela 2

kuqala

Kufikela ku-5 million VND (million VND)

5%

0 million VND + 5% TNT

5% TNT billion

2

Ngaphezulu kwezigidi ezi-5 ze-VND – izigidi eziyi-10 ze-VND

ishumi%

0.25 million VND + 10% wokuzisebenzela ngaphezu kwezigidi ezi-5 ze-VND

10% TNT – 0.25 million VND

3

Ngaphezu kwezigidi ezi-5 ze-VND – izigidi eziyi-18 ze-VND

15%

0.75 million VND + 15% yenzuzo yakho siqu ngaphezu kwezigidi eziyi-10 VND

15% TNT – 0.75 million VND

4

Ngaphezulu kwezigidi eziyi-18 ze-VND – izigidi ezingama-32 ze-VND

20%

I-VND 1.95 million + 20% yokuzisebenzela ngaphezu kwe-VND 18 million

20% TNT – 1.65 million VND

5

Ngaphezulu kwezigidi ezingama-32 ze-VND – izigidi ezingama-52 ze-VND

25%

Izigidi ezi-4.75 ze-VND + nama-25% wokuzisebenzela ngaphezu kwezigidi ezingu-32 ze-VND

25% TNT – 3.25 million VND

6

Ngaphezulu kwezigidi ezingama-52 ze-VND – izigidi ezingama-80 ze-VND

30%

I-VND 9.75 million + 30% yokuzisebenzela ngaphezu kwe-VND 52 million

30% TNT – 5.85 million VND

7

Ngaphezu kwezigidi ezingama-80 ze-VND

35%

I-VND 18.15 million + 35% yokuzisebenzela ngaphezu kwe-VND 80 million

35% TNT – 9.85 million VND

Xem Thêm  Cách ẩn ngày sinh nhật trên Facebook đơn giản | Muasalebang

Okwabantu abangahlali

I-athikili 18 ye-Circular 111/2013/TT-BTC ibeka ukuthi umuntu ongesona isakhamuzi ungumuntu ongahlangabezani nemibandela ebekiwe ukuze agunyazwe njengomhlali njengoba kushiwo ku-Article 2 yoMthetho Wentela Yengeniso. 2007 abantu abahola imali emiholweni nakumaholo avela endaweni yaseVietnam kumele bakhokhe intela ngokwalezi zinhlinzeko ezilandelayo:

I-PIT ekhokhwayo = Imali engenayo ekhokhiswa intela ye-PIT x izinga lentela elingu-20%.

Lapho: Imali engenayo ekhokhiswa intela evela emiholweni kanye namaholo abantu abangebona izakhamuzi inqunywa ngendlela efanayo neyemali engenayo engaphansi kwe-PIT evela kumaholo namaholo abantu abahlala khona.

Okwabantu abangahlali

Ukunqunywa kwemali engenayo ekhokhiswa intela kusukela emholweni kanye nomholo eVietnam uma kwenzeka umuntu ongeyena umhlali esebenza eVietnam naphesheya ngesikhathi esifanayo kodwa engakwazi ukuhlukanisa imali etholwa eVietnam, kuzokwenziwa ngokwale fomula elandelayo:

Icala 1: Umuntu wangaphandle akekho e-Vietnam:

Isamba semali engenayo etholwa eVietnam = (Inani lezinsuku zokusebenza eVietnam/Isamba senani lezinsuku zokusebenza ngonyaka) x Imali engenayo evela kumaholo omhlaba namaholo (ngaphambi kwentela) x Enye imali engenayo ekhokhiswa intela (ngaphambi kwentela) evela e-Vietnam.

Lapho: Ingqikithi yenani lezinsuku zokusebenza ngonyaka ibalwa ngokuvumelana nombuso oshiwo kuKhodi Yezabasebenzi yaseVietnam.

Icala 2: Abantu bakwamanye amazwe abakhona eVietnam:

Isamba semali engenayo etholakala e-Vietnam = (Inani lezinsuku ezikhona e-Vietnam/365 izinsuku) x Imali engenayo evela eholweni, amaholo omhlaba (ngaphambi kwentela) x Enye imali engenayo ekhokhiswa intela (ngaphambi kwentela) evela e-Vietnam Male.

Okwabantu abangahlali

Kubantu abahlala khona

Umthetho ubeka ukuthi abantu abahlala khona abahola amaholo namaholo avela ngaphakathi nangaphandle kwendawo yaseVietnam kumele bakhokhe i-PIT.

I-athikili yesi-2 yoMthetho Wentela Yomholo Ka-2007 ibeka ukuthi umhlali ngumuntu ohlangabezana neyodwa yale mibandela elandelayo:

 • Ikhona eVietnam kusukela ngaleso sikhathi Izinsuku eziyi-183 noma ngaphezulu ibalwa ngonyaka wekhalenda noma ibalwe ngokwezinyanga eziyi-12 zilandelana kusukela osukwini lokuqala lokuba khona eVietnam.
 • Yiba nendawo evamile yokuhlala eVietnam, kufaka phakathi ube nendawo ebhalisiwe yokuhlala unomphela noma ube nendlu eqashiwe ongahlala kuyo eVietnam ngaphansi kwesivumelwano sokuqashisa sesikhathi esinqunyiwe.

Inani le-PIT elikhokhelwayo lomhlali libalwa ngale ndlela elandelayo:

Icala 1: Umuntu usayina inkontileka yabasebenzi ngaphansi kwezinyanga ezi-3

Intela yemali engenayo yomuntu siqu ekhokhwayo yemali engenayo evela eholweni kanye neholo ibalwa ngemali engenayo ekhokhiswa intela kanye nezinga lentela: I-PIT ekhokhelwayo = Imali engenayo ekhokhiswa intela ye-PIT x Izinga lentela

Xem Thêm  Hướng dẫn đổi tên trên Zoom bằng máy tính, điện thoại đơn giản | Muasalebang

Lapho:

Imali engenayo ekhokhiswa intela = Imali engenayo ekhokhiswa intela ye-PIT – Izimali ezibanjwayo.

Imali engenayo ekhokhiswa intela = Isamba semali engenayo – Imali engenayo ekhululiwe ku-PIT.

 • Iholo eliphelele linqunywa ngokuvumelana nezinhlinzeko Zomthetho 2, Isigaba 2 Sesekhula 111/2013/TT-BTC kanye Nezigatshana 1, 2, 3, 4, 5, Isigaba 11 Sesekhula 92/2015/TT-BTC.
 • Imali engenayo engakhokhiswa intela yimali engenayo evela eholweni, amaholo asebusuku, amaholo esikhathi esengeziwe akhokhelwa ngaphezulu kwamaholo, amaholo okusebenza emini kanye namahora esikhathi esengeziwe njengokusho komthetho. (Bheka imininingwane ephuzwini i, Isigaba somthetho 1, Isigaba 3 Sesekhula 111/2013/TT-BTC).

Izimali ezibanjwayo zihlanganisa:

 • Okubanjwayo komndeni:
 • Kubakhokhintela: 11 million VND/ngenyanga, 132 million VND/ngonyaka.
 • Kwabondliwe: 4.4 million VND/umuntu/ngenyanga.
 • Iminikelo yomshwalense nezikhwama zokuzithandela zokuthatha umhlalaphansi ngaphansi kokuqondisa kweSigatshana sesi-2, Isigaba 9 Sesekhula 111/2013/TT-BTC.
 • Iminikelo yokusiza abantulayo, kanye neminikelo yokukhuthazwa kocwaningo njengoba kuqondiswa kusigatshana sesi-3, i-Athikili 9 yeSekhula 111/2013/TT-BTC.

Kubantu abahlala khona

Izinga le-PIT liboniswa kanje:

ubakaki wentela

Imali engenayo ekhokhiswa intela/ngonyaka (isigidi se-VND)

Imali engenayo ekhokhiswa intela/inyanga (isigidi se-VND)

Intela (%)

kuqala

Kufika ku-60

Kufika ku-5

5

2

Ngaphezu kwama-60 – 120

Ngaphezu kwe-5-10

eziyishumi

3

Ngaphezu kwe-120 – 216

Ngaphezu kwe-10 – 18

15

4

Ngaphezu kwama-216 – 384

Ngaphezu kwe-18-32

20

5

Ngaphezulu kwama-384 – 624

Ngaphezu kwama-32 – 52

25

6

Ngaphezulu kwama-624 – 960

Ngaphezu kwama-52 – 80

30

7

Ngaphezu kuka-660

Ngaphezu kwama-80

35

Icala lesi-2: Umuntu usayina inkontileka yabasebenzi ngaphezu kwezinyanga ezi-3 (Ngokusekelwe ephuzwini i, Isigaba somthetho 1, Isigaba sama-25 seSekhula 111/2013/TT-BTC)

Izinhlangano nabantu abakhokha amaholo, amaholo kanye nezinye izindleko kubahlali abangasayini izinkontileka zabasebenzi noma abangasayini izinkontileka zabasebenzi isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezi-3 nesamba semali engenayo engu-2,000,000 VND/isikhathi noma ngaphezulu, kufanele babambe intela ngenani elingu-10% imali engenayo ngaphambi kokukhokhela abantu ngabanye.

Lapho, amaholo, iholo kanye nezinye izinkokhelo kubantu ngabanye zihlanganisa:

 • Amakhomishana e-ejenti yokuthengisa, amakhomishana omthengisi; imali yokubamba iqhaza kumaphrojekthi ocwaningo lwesayensi nobuchwepheshe; imali yokubamba iqhaza kumaphrojekthi nasezinhlelweni; ama-royalties ngokuhambisana nomthetho we-royalty; imali yokubamba iqhaza emisebenzini yokufundisa; imali yokubamba iqhaza kwezamasiko, ezobuciko, ukuqeqeshwa ngokomzimba kanye nemidlalo; izimali zesevisi yokukhangisa; ezinye izimali zesevisi, enye inkokhelo.
 • Imali etholwe ngokujoyina inhlangano yezamabhizinisi, ibhodi lebhizinisi, ibhodi elilawula ibhizinisi, ibhodi lokuphatha amaphrojekthi, ibhodi labaphathi, izinhlangano, izinhlangano zochwepheshe nezinye izinhlangano.
Xem Thêm  Điện thoại Blackberry chính hãng giá rẻ tại Hoàng Hà Mobile | Muasalebang

I-PIT kuleli cala izobalwa ngale ndlela elandelayo: I-PIT Ebanjiwe = Imali engenayo ekhokhiswa intela ye-PIT x izinga lentela elingu-10%.

Qaphela: Esimeni lapho umuntu enemali engenayo kuphela engaphansi kokubanjwa kwentela ngokwezinga elingenhla, kodwa isilinganiso sesamba semali engenayo ekhokhiswa intela yomuntu ngamunye ngemva kokubanjwa kwezimo zomndeni akwanele ukukhokha intela, umuntu unemali engenayo njengesibopho sokuthumela inhlangano ekhokha imali engenayo yenhlangano ekhokha imali engenayo njengesisekelo sesikhashana i-PIT engakabanjwa ngaso.

Abantu abenza izibopho ngaphansi kwesiqondiso kuleli phuzu kufanele babhalisele intela futhi babe nenombolo yesibonakaliso sentela ngesikhathi sokuzinikela.

Kubantu abahlala khona

2Ungabala kanjani intela yeholo lomuntu ngefayela le-Excel

Ungavakashela lapha ukuze ulande ifayela lokubala le-PIT ngezansi!

Isinyathelo 1: Umngane imali engenayo (iholo) ebhokisini elithi “Imali engenayo ekhokhiswa intela”.

Ufaka imali engenayo (iholo)

Isinyathelo sesi-2: Okufana nawe Faka inombolo yabancikile ebhokisini elithi “Inani Labathembele”.

Ngokufanayo, ufaka inombolo yabancikile

Isinyathelo sesi-3: Ngaleso sikhathi, wena hudula phezu kweshidi 2 futhi ufake imali engenayo ekhokhiswa intela ukuze ukwazi ukwazi i-PIT yesikhashana ekhokhwe kuleyo nyanga.

Ngaleso sikhathi, uskrola eshidini 2 bese ufaka imali engenayo ekhokhiswa intela ukuze ukwazi ukwazi i-PIT yesikhashana ekhokhiwe kuleyo nyanga.

3Ukubala intela yemali engenayo yomuntu siqu ku-inthanethi elula nehloniphekile kuwebhusayithi luatvietnam.vn

Isinyathelo 1: Ungena kuwebhusayithi ukuze ubale intela yemali engenayo yomuntu siqu yoMthetho waseVietnam.

Ufinyelela esigabeni sokubala se-PIT sewebhusayithi.

Isinyathelo sesi-2: Uyangena isamba sakho semali engenayo ebhokisini isamba semali engenayo kanye nenani labondliwayo ebhokisini labancike ukubala i-PIT.

Ufaka isamba sakho semali engenayo ebhokisini lemali engenayo kanye nenani labantu abondliwe enanini labantu ababondliwayo ukuze ubale i-PIT.

Ngakho-ke ngokusebenza okukodwa nje okulula, isistimu ikubalela ngokuzenzakalelayo i-PIT ekhokhelwayo ngesibalo esiphelele!

Ngakho-ke ngokusebenza okukodwa nje okulula, isistimu ikubalela ngokuzenzakalelayo i-PIT ekhokhelwayo ngesibalo esiphelele!

4Ungayibala kanjani intela yeholo lomuntu usebenzisa i-eTax Mobile application ocingweni lwakho

Uhlelo lwe-eTax Mobile application version 1.0 lusetshenziswa ngokwesinqumo No. 749/QD-TTg sangomhla zi-3 kuJuni, 2020 sikaNdunankulu egunyaza Uhlelo Lukazwelonke Lokudlulisa Ingxabano ukuya ku-2025, oluqondiswe ku-2030.

Isinyathelo 1: Ulanda uhlelo lwe-eTax Mobile efonini yakho.

 • Isixhumanisi sokulanda i-eTax Mobile ye-iOS.
 • Isixhumanisi sokulanda i-eTax Mobile ye-Android.

Ulanda uhlelo lwe-eTax Mobile efonini yakho

Isinyathelo sesi-2: Ngemva kokuvula uhlelo lokusebenza, uyakhetha Izinsiza ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini bese ukhetha Isibali sentela.

Qaphela ukuthi wena Asikho isidingo sokungena ku-akhawunti yakho Usengakwazi ukubala i-PIT kulolu hlelo lokusebenza!

Ngemva kokuvula uhlelo, khetha Izinsiza ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini bese ukhetha Isibali Sentela.

Isinyathelo sesi-3: Umngane ngenisa ngena I-PIT Yakho Ephelele kanye Nenombolo Yabancikile ukubala I-PIT > Chofoza Bala intela yomuntu siqu.

Ufaka Ingqikithi Ye-PIT kanye Nenombolo Yabancikile ukuze ubale I-PIT > Chofoza okuthi Bala Intela Yomuntu Siqu” style=”width: 730px; height: 725px;” title=”Ufaka Ingqikithi Ye-PIT kanye Nenombolo Yabancikile ukuze ubale I-PIT > Chofoza okuthi Bala Intela Yomuntu Siqu” class=”lazy” src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2021/10/25/1393268/huong-dan-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-nhanh-va-29.jpg”/></p>
<p style=Lapho: Umuntu oncike kuye (NPT) ngumuntu obophezelekile umkhokhi wentela engenayo. Kufaka phakathi: Izingane ezincane; Ingane ikhubazekile, ayikwazi ukusebenza; Abantu abangenayo imali engenayo noma iholo labo lingeqi inani elishiwo.

Ungabona abantu abaningi abathembele kubo, imali ebanjwayo yomndeni yabakhokhi bentela ngamunye ezihlokweni ezilandelayo:

Umthombo: Umthetho waseVietnam, Umtapo wolwazi – Idethi ebuyekeziwe: Okthoba 27, 2021.

Bheka amamodeli ezingcingo aqhuba ibhizinisi e-Dien May XANH ukubala intela yeholo lomuntu siqu kalula nangokushesha:

Ngethemba ngolwazi olungenhla ufunde kabanzi mayelana nendlela esheshayo nenembe kakhulu yokubala intela yemali engenayo yomuntu siqu ngo-2021. Sikufisela inhlanhla ngokubala kwakho intela yeholo!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud