Quy định quản lí VDV và đội đấu giải Liên Quân Mobile | Muasalebang

Điện Thoại 0 lượt xem

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Điều khoản sử dụng

Thể lệ này áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ đội thi đấu cấp độ thấp hơn trở lên trên Liên Quân Mobile (LQM).

Trong một số giải đấu LQM TTTT, một số quy định của Thể lệ giải đấu đó sẽ thay thế cho các quy định trong các quy định này.

Điều 2. Giải đấu LQM .In Center

Giải đấu thể thao LQM E bao gồm:

 1. Các cuộc thi nhà ở cấp độ Chuyên nghiệp.
 2. Các giải đấu trên sân nhà ở cấp độ Bán chuyên.

Điều 3. Thể lệ thi đấu của Trung tâm thể thao LQM

Tất cả các cá nhân và đội tham gia Thế vận hội LQM trong Thể thao phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đặt ra trong đó. Quy tắc ứng xử khi tham gia giải đấu LQM TTTT.

Mục 4. Luật cạnh tranh LQM

Tất cả các cá nhân, đội hoặc nhóm tham gia thi đấu hoặc tổ chức thi đấu tại LQM eSports phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản quy định trong Luật thi đấu LQM

Phần 5,. Tài khoản cạnh tranh

Các nhóm được BTC cuộc thi chỉ định tài khoản không được phép sử dụng hoặc chia sẻ tài khoản của mình ra bên ngoài môi trường cạnh tranh.

Chương II

QUY TẮC CON NGƯỜI

Mục 6. Điều kiện tham gia của cá nhân

Một người được coi là Vận động viên Thể thao Điện tử Di động Li-Quân nếu anh ta đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Bạn phải đủ 18 tuổi vào ngày giải đấu bắt đầu.
 2. Hoàn tất quá trình đăng ký thông tin cá nhân với BTC. Thông tin cá nhân bao gồm:
  1. Họ và họ
  2. Ngày sinh nhật
  3. Quê nhà
  4. Địa chỉ thường trú
  5. Số hộ chiếu (Passport)
  6. Phương thức liên lạc (email hoặc số điện thoại)

Điều 7. Nguyên tắc đặt tên nhân vật

 1. Bạn có thể đặt tên cho các nhân vật có nội dung liên quan đến tên tuổi của các vĩ nhân, các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, các anh hùng lịch sử, nhiều tổ chức, danh nhân …
 2. Không được phép đặt tên những nhân vật trái với đạo đức và truyền thống tốt đẹp, pháp luật hoặc gây thù hận cho người khác.
 3. Không đặt tên cho các nhân vật có nội dung xúc phạm, xúc phạm, tôn giáo, chống chính phủ, xã hội hoặc bất hợp pháp khác.
 4. Bạn có thể nói tên của các ký tự sử dụng các ký tự đặc biệt, không có trong bảng chữ cái Latinh và số học.
 5. Tên vận động viên nên được đặt bằng các từ và chữ cái có nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có cách phát âm không quá 3 từ.

Điều 8. Quy tắc đổi tên nhân vật

 1. Không được phép thay đổi tên nhân vật trong thời gian diễn ra giải đấu trừ thời gian quy định trong điều lệ thi đấu của từng môn thi đấu.
 2. Việc thay đổi tên nhân vật phải được sự đồng ý và xác nhận của BTC vào đơn đăng ký Yêu cầu thay đổi tên nhân vật / nhóm.
 3. Tên của diễn viên sửa đổi không được vi phạm quy định tại điều 6 – quy tắc đặt tên nhân vật.

Chương III

QUY TẮC NHÓM

Điều 9. Điều kiện tham gia nhóm

Đội được coi là đủ điều kiện tham gia các cuộc thi tương tự như các giải đấu của danh hiệu LQM eSports chuyên nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Tất cả các thành viên trong đội đều là người chơi LQM và không có đội nào khác.
 2. Cơ quan lập pháp có 05 thành viên và Đảng nhà nước có ít nhất từ ​​01 đến 03 thành viên.
 3. Hoàn tất quá trình đăng ký chi tiết nhóm với BTC. Thông tin nhóm bao gồm:
  1. Tên của nhóm
  2. Tên đầy đủ của tất cả các thành viên trong nhóm và các vị trí
  3. Họ và tên của người quản lý. Người quản lý là người có quyền hạn và trách nhiệm cao trong đội. Quyết định của người quản lý là quyết định cuối cùng của đội.

Điều 10. Nguyên tắc thành lập đội

 1. Không được đặt tên nhóm có nội dung liên quan đến tên các vị cao niên, lãnh đạo chính quyền các cấp, anh hùng lịch sử, đông đảo tổ chức, danh nhân …
 2. Không đặt tên nhóm trái với thuần phong mỹ tục, pháp luật hoặc gây thù hận cho người khác.
 3. Không đặt tên nhóm có nội dung xúc phạm, cá nhân, tôn giáo, chống chính phủ, cộng đồng hoặc tuyên truyền hoặc bất hợp pháp khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Không có tên nhóm nào sử dụng các ký tự đặc biệt, không có trong bảng chữ cái Latinh và số học.
 5. Tên nhóm nên được đặt bằng các từ và ký tự có nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có tối đa 4 thành viên.
 6. Tên của nhóm phải gắn với nơi ở hoặc với tên của sản phẩm hoặc nhà tài trợ. Tên của thương hiệu hoặc nhà tài trợ phải là một định danh đã đăng ký (bản quyền).

Điều 11. Quy định về việc đổi tên đảng

 1. Tên đội không được thay đổi trong thời gian thi đấu trừ những thời gian quy định trong luật thi đấu của từng môn thi đấu.
 2. Việc đổi tên nhóm phải được BTC thông qua và xác nhận vào đơn đăng ký Yêu cầu thay đổi tên nhân vật / nhóm.
 3. Tên nhóm sửa đổi không được vi phạm các quy định tại Điều 9 – Quy tắc phân nhóm.

Điều 12. Quy định về việc thay đổi thành viên

 1. Các thành viên chuyển tiếp không được vi phạm các điều khoản của đội đã nêu tại Điều 8.
 2. Các quy định này chỉ mang tính đại diện cho việc thay đổi thành viên và sẽ không ảnh hưởng đến việc buộc phải thay đổi thành viên khi các thành viên trong nhóm gặp tai nạn, tử vong và bị cấm thi đấu.
 3. Mỗi đội chỉ được phép thay đổi 3 thành viên mỗi mùa
 4. Việc thay đổi thời gian từ lần đầu tiên đến lần cuối cùng tương ứng với từng cấp độ giải đấu khác nhau được quy định trong điều lệ bổ sung cho từng giải đấu.
 5. Việc sửa đổi thành viên phải được BTC phê duyệt và xác nhận thông qua đơn đăng ký Đơn đăng ký thay đổi hệ thống nhập thông tin sau:
  1. Tên nhóm đã đăng ký đã được thay đổi
  2. Tên của đại diện nhóm đã đăng ký đã thay đổi
  3. Tên đầy đủ của tất cả các thành viên đã sửa đổi và khu vực chơi
  4. Thông tin về danh sách thành viên (Chính thức / Đã lưu) đã được thay đổi
  5. Chi tiết về sự thay đổi
  6. Ngày bắt đầu thay đổi

Điều 13. Nguyên tắc quản lý nhóm

 1. Một người được coi là Quản lý Đội Thể thao điện tử nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên
 3. Hoàn thành đăng ký thông tin cá nhân với biên tập viên. Thông tin cá nhân bao gồm:
  1. Họ và họ
  2. Ngày sinh nhật
  3. Quê nhà
  4. Địa chỉ thường trú
  5. số ID
  6. Phương thức liên lạc (email hoặc số điện thoại)

Mục 14. Quy định về nhiệm vụ của Đội

 1. Quản lý đội có trách nhiệm thông báo cho các vận động viên về thời gian tập luyện và thi đấu của đội.
 2. Người quản lý nhóm chịu trách nhiệm quản lý nhiều kênh truyền thông xã hội của nhóm (Trang web, Trang người hâm mộ, YouTube, Facebook cá nhân, …)
 3. Trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo cho BTC những thay đổi về nhân sự của đội theo quy định.

Xem Thêm  Mua HTC One ME - Được gì và mất gì? | Muasalebang
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud